Bedrijfsrisicoanalyse

Risicobeheersing is een belangrijk onderdeel van verantwoord ondernemerschap. Uw bedrijf ontwikkelt zich en de wereld om ons heen ook.

Ten einde de (nieuwe?) risico's in kaart te brengen kan een risicoanalyse uitgevoerd worden. Dan komen zaken aan bod die aandacht nodig hebben. Dan kunt u ook (nieuwe) afwegingen maken. Milieuschade kan bijvoorbeeld een grote bedreiging vormen voor uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld ook eens aan juridische conflicten. Er zijn ongetwijfeld veel meer risico's in uw bedrijf en sommige zijn zeer reëel. Maar uw agenda...

De Rue Financieel Maatwerk kan met u een realistische risicoanalyse opstellen. Maatwerk in uw bedrijfsverzekeringen zal het middel zijn. Continuïteit van uw onderneming het doel.

Hypothecaire planning

Een standaard hypotheekadvies is meestal een momentopname. Hypothecaire planning gaat verder dan alleen de laagste rente van het moment. Een hypothecair planner maakt een complete doorrekening van alle kosten en bepaalt dan de meest voordelige oplossing.

meer
Hypotheken
Pensioen
Verzekeringen
Kredieten