Disclaimer

1. Door het gebruiken van deze webpagina stemt u in met deze disclaimer die steeds via de link rechtsboven op ieder pagina van de website van De Rue Financieel Maatwerk op te roepen is.

2. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van het bezoeken en gebruiken van deze site, wordt door De Rue Financieel Maatwerk uitdrukkelijk afgewezen.

3. De Rue Financieel Maatwerk biedt geen garantie voor het naar behoren en continue functioneren van deze site.

4. De Rue Financieel Maatwerk doet haar uiterste best om deze website up-to-date te houden en toe te zien dat alle informatie correct is. De Rue Financieel Maatwerk wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid af voor onvolledigheid dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor vermeldingen van rentetarieven, premiestellingen of prijslijsten.

5. Indien door De Rue Financieel Maatwerk op deze site naar andere sites wordt verwezen dan aanvaardt De Rue Financieel Maatwerk geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op die sites.

6. De Rue Financieel Maatwerk behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder moment en naar eigen inzicht te verwijderen of te wijzigen. Hierover hoeft niet van te voren melding te worden gedaan in welke vorm dan ook. De Rue Financieel Maatwerk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een aanpassing van de site.

7. Informatie op deze site kan niet worden opgevat als een persoonlijk financieel, juridisch, fiscaal of bedrijfskundig advies. Een dergelijk advies wordt op individuele basis gegeven en De Rue Financieel Maatwerk aanvaardt daarvoor slechts aansprakelijkheid voor zover haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering dit dekt.

8. Alle op deze site weergegeven teksten, foto's, illustraties, handelsnamen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij De Rue Financieel Maatwerk of andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Rue Financieel Maatwerk.

9. De Rue Financieel Maatwerk geeft geen garantie dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

 

Hypothecaire planning

Een standaard hypotheekadvies is meestal een momentopname. Hypothecaire planning gaat verder dan alleen de laagste rente van het moment. Een hypothecair planner maakt een complete doorrekening van alle kosten en bepaalt dan de meest voordelige oplossing.

meer
Hypotheken
Pensioen
Verzekeringen
Kredieten