Spaarhypotheek

Hoogte van de uitkering staat vast
Een spaarhypotheek is een ge-update versie van de levenhypotheek (een aflossingsvrije hypotheek met een levensverzekering). U profiteert van dezelfde fiscale voordelen, maar bij een spaarhypotheek staat de hoogte van de uitkering wél vast: het verzekerd bedrag is gelijk aan de hypotheekschuld of een gedeelte daarvan, afhankelijk van uw keuze.

Verbeteringen ten opzichte van levenhypotheek
Dat is dan ook meteen de belangrijkste verbetering ten opzichte van de levenhypotheek. Daarnaast krijgt u bij tussentijdse beëindiging het volledige kapitaal uitgekeerd dat u met het spaardeel van de spaarhypotheek heeft opgebouwd. Hou wel rekening met enige afkoopkosten. Bovendien wordt een verhoging van de hypotheekrente voor een deel gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie of een gelijke verhoging van de rente op het spaardeel.

Stabiele maar soms duurdere hypotheekvorm
De spaarhypotheek is dus bijzonder stabiel. Bij een lage rentestand kan een spaarhypotheek duurder uitpakken.

Hypothecaire planning

Een standaard hypotheekadvies is meestal een momentopname. Hypothecaire planning gaat verder dan alleen de laagste rente van het moment. Een hypothecair planner maakt een complete doorrekening van alle kosten en bepaalt dan de meest voordelige oplossing.

meer
Hypotheken
Pensioen
Verzekeringen
Kredieten