Pensioen

Later wilt u kunnen genieten van uw oude dag. Dat lijkt nog ver weg, maar een goed pensioen regelt u nu. Praat daarom eens met De Rue Financieel Maatwerk. U krijgt dan een onafhankelijk en begrijpelijk advies

Heb ik een pensioenadviseur nodig?
Pensioen is complexe materie. En er zijn veel verschillende regelingen. Allemaal hebben ze hun voor- en nadelen. De Rue Financieel Maatwerk kent alle producten en kan prima inschatten welke oplossing het beste bij uw situatie past. De Rue Financieel Maatwerk kijkt naar úw belang (niet naar dat van pensioenaanbieders). U kunt met al uw vragen en wensen terecht bij De Rue Financieel Maatwerk.

Uw pensioenadviseur houdt uw pensioenregeling actueel

Vaak kloppen mensen maar twee keer in hun leven aan bij een pensioenadviseur: op het moment dat ze een pensioenregeling afsluiten, meestal rond het 25e levensjaar, en tegen de tijd dat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In de loop van 40 jaar kan er echter heel veel veranderen. Niet alleen op het gebied van fiscale en andere regelgeving door de overheid, maar ook in uw persoonlijke situatie en wensen. Voor u het weet, hebt u een pensioengat. En komt u straks pensioen tekort. Het is dus verstandig om meer dan eens te overleggen met uw pensioenadviseur.

Uw pensioenadviseur, redder in nood

Als inderdaad blijkt dat u onverhoopt een pensioengat hebt, dan kan uw pensioenadviseur u helpen. Hij bekijkt samen met u wat de mogelijke oplossingen zijn om uw pensioentekort te minimaliseren of zelfs geheel te voorkomen. Zo kunt u later genieten van uw pensioen, zonder beperkingen.

Toekomstperspectief

Een rooskleurige toekomst, dat wilt u toch ook? Een goede pensioenadviseur kan u daarmee helpen. Hij regelt alles voor uw oudedagspensioen. Het enige dat u later hoeft te doen, is van uw pensioen genieten. Maak snel een afspraak met De Rue Financieel Maatwerk. Dat biedt perspectief voor de toekomst.

Hoe weet u of u pensioen tekort hebt?

Of u pensioen tekort hebt, hangt af van wat u straks, na uw pensionering, denkt nodig te hebben. Wat wordt uw uitgavenpatroon? Bent u van plan om verre reizen te maken of gaat u fietsen in de omgeving? Hebt u een huurhuis waarvan de huur gewoon doorloopt of een koopwoning die op de pensioendatum hypotheekvrij is? Heeft uw partner een eigen inkomen en pensioen? Beschikt u over spaargeld?

Om te bepalen of u pensioen tekort hebt, is het dus belangrijk uw persoonlijke situatie en uw wensen voor later in kaart te brengen. Wat voor de één voldoende pensioen is, kan voor de ander echt onvoldoende zijn.

Daarnaast zijn er factoren die een pensioen tekort of een pensioengat kunnen veroorzaken. Zo kunt u een tekort aan dienstjaren hebben, uw pensioen kan niet geïndexeerd zijn of er kan sprake zijn van pensioenbreuk. De Rue Financieel Maatwerk kan hierover een goed pensioen advies geven.

Wat moet u doen als u droomt van vervroegd pensioen?

Veel mensen dromen van vervoegd pensioen. Vroeger werd dan ook volop gebruik gemaakt van regelingen die het mogelijk maakten om eerder te stoppen met werken, zoals de vut, het prepensioen of het vroegpensioen. Maar de overheid wil nu dat mensen langer doorwerken. En heeft dus het mes gezet in een aantal van die maatregelen. Toch zijn er wel mogelijkheden om eerder te stoppen.

Eén van die mogelijkheden is sparen in de levensloopregeling. U mag dan ieder jaar maximaal 12% van uw bruto inkomen belastingvrij opzij zetten. Het tegoed dat u op die manier opbouwt, mag ten hoogste 2,1 jaarsalarissen bedragen. U kunt het tegoed gebruiken om bijvoorbeeld een tussentijds verlof te financieren (in overleg met uw werkgever), of u kunt met vervroegd pensioen gaan. Onder bepaalde voorwaarden mag het geld ook worden gebruikt in uw pensioenregeling voor een hoger pensioen.

Veel pensioenregelingen bieden wel de mogelijkheid om eerder te stoppen dan op uw 65e. Maar: dat kost u geld. De jaarlijkse uitkering wordt lager, want u moet langer doen met de pot pensioengeld die u hebt opgebouwd. Bovendien ‘mist' u een aantal dienstjaren, en ook dat kost geld. Kortom: praat eens met De Rue Financieel Maatwerk, voor een pensioen advies waar u iets aan hebt. En voor pensioenen geldt: hoe eerder u het regelt, hoe beter. En hoe meer mogelijkheden er nog zijn.
Hebt u een pensioengat?
Een pensioengat of pensioenbreuk betekent dat uw pensioen straks onder de norm zal liggen: minder dan 70% van uw laatstverdiende loon. Volgens schattingen zal maar liefst 80% van de Nederlanders met een pensioengat te maken krijgen! Hoe ontstaat een pensioengat? En, belangrijker nog, wat kunt u er aan doen?

Of u straks voldoende pensioen hebt, hangt vanzelfsprekend af van uw toekomstige uitgavenpatroon. Sommige mensen willen het na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd echt ‘rustig aan' gaan doen, anderen hebben grootse plannen die (veel) geld kosten. Maar afgezien van uw wensen voor later, zijn er nu al zaken die straks een pensioengat kunnen veroorzaken.

Zo kan het zijn dat u lange tijd gewerkt hebt bij een bedrijf dat geen collectieve pensioenvoorziening had. Misschien hebt u meerdere pensioenverzekeraars gehad, hebt u lang in het buitenland gewoond, hebt u parttime werk gedaan of bent u tijdelijk werkloos geweest. Zelfs een echtscheiding en een lease-auto kunnen ervoor zorgen dat u straks minder pensioen krijgt dan waar u misschien op rekent.

Reden tot paniek? Nee. Wél reden voor een goed pensioen advies van De Rue Financieel Maatwerk. U krijgt dan onafhankelijk advies en regelmatig een check-up van uw pensioen, zodat verrassingen voorkomen worden. Hoe eerder u het regelt, hoe beter.

 

Hypothecaire planning

Een standaard hypotheekadvies is meestal een momentopname. Hypothecaire planning gaat verder dan alleen de laagste rente van het moment. Een hypothecair planner maakt een complete doorrekening van alle kosten en bepaalt dan de meest voordelige oplossing.

meer
Hypotheken
Pensioen
Verzekeringen
Kredieten