Successieplanning

Wie wilt u verzorgd achterlaten? Uw gezin of de belastingdienst?

Het lijkt een open deur. De praktijk is echter dat een groot gedeelte van het levenslang opgebouwde (familie)vermogen bij overlijden in de vorm van erfbelasting de familie uitgaat. Dat wil zeggen: als u niets regelt! De oplossing ligt in een gedegen financiële planning. De Rue Financieel Maatwerk kan hierin voorzien.

U bent vermogend?
Dan is de kans extra groot dat uw nabestaanden een aanzienlijke belastingclaim krijgen.

U hebt alleen maar een huis?
Vaak ontstaat dan het probleem dat de erfgenamen het huis krijgen en een belastingclaim. Het is niet eenvoudig om hiervoor een hypotheek te nemen doordat de rente niet aftrekbaar zal zijn en daardoor de verstrekkingsnorm strenger wordt.

U hebt helemaal geen vermogen?
Wellicht bent u wel in staat een kleine maandelijkse premie te betalen waarmee u toch een kapitaal nalaat.

Maatwerk
Zoals u ziet zijn er allerlei situaties die om gedegen planning vragen. Zo'n planning is maatwerk. Neem gerust contact op om uw unieke situatie aan ons voor te leggen.

Hypothecaire planning

Een standaard hypotheekadvies is meestal een momentopname. Hypothecaire planning gaat verder dan alleen de laagste rente van het moment. Een hypothecair planner maakt een complete doorrekening van alle kosten en bepaalt dan de meest voordelige oplossing.

meer
Hypotheken
Pensioen
Verzekeringen
Kredieten